Mapy výskytu infikovaných klíšťat v ČR

Mapy zobrazují procenta pozitivních klíšťat ze všech klíšťat, která byla v letech 2006 – 2014 testována na boreliózu, klíšťovou encefalitidu a ehrlichiózu v laboratořích Protean.

Uvedené výsledky představují přehled výsledků analýzy parazitů, kteří byli vyjmuti z kůže lidí na území celé ČR. Geografické rozložení analyzovaných vzorků je v tomto případě zcela náhodné a data tedy nelze přímo porovnávat s výsledky uváděnými v odborné literatuře, které vycházejí ze sběrů klíšťat jen v určitých lokalitách. Výsledky nelze samozřejmě srovnávat ani s daty o výskytu hlášených onemocnění, kde hraje velkou roli také počet lidí pohybujících se v daných lokalitách – např. v turisticky oblíbených oblastech v okolí řek a vodních nádrží. Z důvodu velmi malého množství vzorků z některých lokalit nejsou data statistickou analýzou. Fakt, že v určitém okrese nebylo žádné klíště pozitivní může být způsoben tím, že z tohoto okresu nebylo dosud žádné klíště v laboratoři vyšetřeno. Rozhodně to neznamená, že se v dané lokalitě pozitivní klíšťata nevyskytují.

Odkaz: https://www.kliste.cz/