Klíšťata a jejich odstraňování

Klíště!

V evropském klimatickém pásmu žijí 3 základní druhy klíšťat: Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus a Dermacentor reticulatus, které jsou zdrojem mnohých nebezpečných infekčních chorob lidí a zvířat, jako jsou lymská borelióza, babesia, Q-horečka, ehrlichióza, hepatozoonóza, virový zápal mozku způsobený klíšťaty.

Cizopasná klíšťata se nejčastěji vyskytují v listnatých a smíšených lesích, v oblasti povodí vodních toků a lesů, parcích, ale můžete se s nimi setkat i v zahradách. Rády se vyhýbají pouze otevřeným prostranstvím bez stromů, křoví a trav. Vlivem klimatických změn se již ale na našem území prakticky nevyskytuje místo, kde by nebylo možné se s klíštětem setkat. Žijí v nízkých keřích a trávě, kde visí na stéblech, na spodní straně listů, a proto nejsou dobře viditelná. Nepovšimnutá se snaží dostat na svoji oběť. Klíšťata díky svým speciálním smyslovým orgánům reagují na teplotu, vůni a pohyb, což jim umožňuje přesně lokalizovat hostitele. Mohou parazitovat na celém těle, avšak obvykle si vybírají místa, kde je kůže tenká a tělesná teplota vyšší (hlava, uši, podpaží, slabiny).

Na vhodném místě zavedou pod kůži svoje bodavě-sací ústní ústrojí, místo vpichu znecitliví a poté sají až několik dní. Po proražení kůže zavede klíště do rány výměšek pro lepší přisání a látku ulehčující přijímat krev. Sání krve probíhá ve dvou fázích – 1.pomalé a 2.prudké. Největší riziko přenosu choroboplodných mikroorganismů vzniká ve fázi prudkého sání krve. Klíště se v této fázi zbavuje nadbytku tekutin přijímaných s krví hostitele a uvolňuje je zpět do rány. Tyto tekutiny mohou obsahovat různé mikroorganismy (prvoky, bakterie, viry). V případě klíšťat přisátých na kůži déle než 24–48 hodin se často stává, že přenos infekčních onemocnění je vyprovokován zejména nevhodným způsobem odstraňování klíšťat.

ATIX sprej pro bezpečné odstraňování klíšťat

ATIX je zdravotnický prostředek, který účinně zamezuje přenosu onemocnění přenášených klíšťaty při jejich odstraňování z kůže.
ATIX se s ohledem na svou klasifikaci a vlastnosti může používat u lidí i zvířat a je určen pro postřik kůže proti parazitickému klíštěti.
Vyvoláním silného kryogenního účinku způsobí okamžité a účinné snížení metabolické aktivity klíštěte (zmrazení), které omezí a zabrání přenosu tělesných tekutin parazita, které mohou obsahovat choroboplodné mikroorganismy, do organismu hostitele.
Jednoduchá aplikace umožňuje rychlé a bezpečné odstranění klíštěte spolu s jeho ústním ústrojím.